Disclaimer

Versie: 18-02-2016

Disclaimer Algemeen

Van Didden Automotive (Kamer van Koophandel: 56768079), hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot www.vandiddenautomotive.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Van Didden Automotive behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte Aansprakelijkheid

.Van Didden Automotive spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak

mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is
het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige
vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk
moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Van Didden Automotive.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de
Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt
op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Van Didden
Automotive.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten
van derden kan Van Didden Automotive nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen
liggen bij Van Didden Automotive.
Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet
toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Van Didden Automotive,
behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht
(zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.